Lux A2.0

Lux SA2.0

Từ thiết kế logo đến hình dáng thân xe với những nét uốn lượn mang dáng dấp của những cảnh quan đất nước, cho đến hình ảnh trên nền màn hình cảm ứng của bảng điều khiển, Lux A2.0 và Lux SA2.0 sở hữu một thiết kế đẳng cấp mang tinh thần và bản sắc của đất nước Việt Nam nhưng đủ sức hút để khuất phục cả cộng đồng quốc tế.

Tuỳ chỉnh màu xe

[tabgroup align="right"][tab title="Lux A2.0"][row_inner label="Lux A2.0"][col_inner span="9" span__sm="12" span__md="9" padding="0px 50px 0px 0px" class="mh-padding-small"][row_inner_1 label="MISTIQUE RED" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="MISTIQUE RED" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="108" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="DESAT SILVER" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="DESAT SILVER" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="109" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="JET BLACK" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="JET BLACK" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="103" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="CORMORANT BROWN" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="CORMORANT BROWN" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="105" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="NEPTUNE GREY CL" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="NEPTUNE GREY CL" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="106" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="ACTION ORANGE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="ACTION ORANGE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="107" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="BRAHMINY WHITE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="BRAHMINY WHITE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="110" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="LUXURY BLUE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="LUXURY BLUE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="104" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][/col_inner][col_inner span="3" span__sm="12" span__md="3" padding="60px 0px 0px 0px" class="mh-col-color-car mh-padding-small"]

Màu sắc

[gap height="20px"][gap height="40px"][button text="Xem thêm" color="white" style="outline" radius="99" link="https://vinfast.trustweb.vn/lux-a2-0/" class="mh-button-light mh-primary"][/col_inner][/row_inner][/tab][tab title="Lux SA2.0"][row_inner label="Lux SA2.0"][col_inner span="9" span__sm="12" span__md="9" padding="0px 50px 0px 0px" class="mh-padding-small"][row_inner_1 label="DESAT SILVER" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="DESAT SILVER" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="123" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="MISTIQUE RED" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="MISTIQUE RED" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="122" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="JET BLACK" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="JET BLACK" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="117" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="CORMORANT BROWN" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="CORMORANT BROWN" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="119" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="NEPTUNE GREY CL" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="NEPTUNE GREY CL" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="120" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="ACTION ORANGE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="ACTION ORANGE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="121" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="BRAHMINY WHITE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="BRAHMINY WHITE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="124" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="LUXURY BLUE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="LUXURY BLUE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="118" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][/col_inner][col_inner span="3" span__sm="12" span__md="3" padding="60px 0px 0px 0px" class="mh-col-color-car mh-padding-small"]

Màu sắc

[gap height="20px"][gap height="40px"][button text="Xem thêm" color="white" style="outline" radius="99" link="https://vinfast.trustweb.vn/lux-sa2-0/" class="mh-button-light mh-primary"][/col_inner][/row_inner][/tab][tab title="Fadil"][row_inner label="Fadil"][col_inner span="9" span__sm="12" span__md="9" padding="0px 50px 0px 0px" class="mh-padding-small"][row_inner_1 label="LUXURY BLUE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="LUXURY BLUE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="118" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="BRAHMINY WHITE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="BRAHMINY WHITE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="124" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="MISTIQUE RED" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="MISTIQUE RED" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="122" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="DESAT SILVER" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="DESAT SILVER" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="123" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="JET BLACK" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="JET BLACK" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="117" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="CORMORANT BROWN" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="CORMORANT BROWN" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="119" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="NEPTUNE GREY CL" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="NEPTUNE GREY CL" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="120" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][row_inner_1 label="ACTION ORANGE" style="collapse"][col_inner_1 span__sm="12"]
[title text="ACTION ORANGE" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="mh-title-simple right bold"][ux_image id="121" image_size="original"]
[/col_inner_1][/row_inner_1][/col_inner][col_inner span="3" span__sm="12" span__md="3" padding="60px 0px 0px 0px" class="mh-col-color-car mh-padding-small"]

Màu sắc

[gap height="20px"][gap height="40px"][button text="Xem thêm" color="white" style="outline" radius="99" link="https://vinfast.trustweb.vn/fadil/" class="mh-button-light mh-primary"][/col_inner][/row_inner][/tab][/tabgroup]

Đặt trước xe ô tô Vinfast

Hãy là người đầu tiên sở hữu ô tô bản sắc Việt đẳng cấp quốc tế.